BẢNG CHỨC DANH ĐỂ BÀN GỖ ĐỒNG

BẢNG CHỨC DANH ĐỂ BÀN GỖ ĐỒNG

BẢNG CHỨC DANH ĐỂ BÀN BẰNG ĐỒNG

sản phẩm được được sản xuất theo thiết kế ăn mòn tinh xảo.

Mặt sau là đế gỗ ( làm theo yêu cầu), mặt trước được ăn mòn trên tấm đồng với độ nét cao.

Kích thước sản phẩm được làm theo yêu cầu khác hàng.

Giá sản phẩm tùy theo độ phức tạp logo Khách hàng cung cấp.

BẢNG CHỨC DANH ĐỂ BÀN BẰNG ĐỒNG

- Chất liệu sản phẩm:  đồng.

Mặt trước dùng tấm đồng ăn mòn khắc màu. Nền được ăn mòn cát sang trọng

Mặt sau là đế gỗ làm theo yêu cầu khách hàng.

Kích thước: theo quy cách đặt hàng