BAO ĐEO THẺ NHÂN VIÊN

BAO ĐEO THẺ NHÂN VIÊN

Cung cấp các loại bao đeo thẻ nhân viên các loại như: bao nhựa dẽo, bao da simili đẹp, bao đeo thẻ các hiệu UHOO xinh xắn. Nhận sản xuất bao đeo theo yêu cầu hoặc Nhập khẩu với số lượng cao.

Lê Minh nhận Mẫu miễn phí

Công ty Lê Minh nhận cung cấp các loại bao Đeo thẻ Nhân viên Như sau:

- Bao da đeo thẻ

- Bao nhựa dẽo loại thường

- Bao dẽo loai tốt

- Bao nhựa Uhoo

Hoặc nhận làm bao theo yêu cầu khách hàng khi cung cấp mẫu.